Vraagtekens bij controle coronatoegangsbewijs bij zwemlessen.

SGP-CU Zwemles QR.JPG
SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_9.jpg Jeroen van der Laan
Door P. Boudewijn, J. van der Laan op 31 januari 2022 om 08:32

Vraagtekens bij controle coronatoegangsbewijs bij zwemlessen.

De SGP-ChristenUnie fractie heeft vragen gesteld over het controleren van coronatoegangsbewijzen tijdens zwemlessen. De leden Boudewijn en Van der Laan vinden het onwenselijk dat niet alle ouders hun eigen kinderen binnen het zwembad mogen begeleiden naar zwemlessen. Aangezien in andere gemeentes hiervan al wordt afgeweken vragen ze om een oplossing voor dit probleem.

Raadslid Peter Boudewijn geeft aan dat de rechter onlangs heeft besloten dat een zwembad in Hilversum ouders voorlopig niet hoeft te controleren op het coronatoegangsbewijs als zij hun kinderen naar zwemles brengen.  “In de onderbouwing van de rechter is aangegeven dat zwemles geen sportbeoefening of vermaak is, maar dat kinderen op zwemles gaan om te leren zwemmen in het belang van hun veiligheid.  Deze uitspraak leidt er toe tot het feit dat dit zwembad geen coronatoegangsbewijzen behoeft te controleren van ouders die hun kinderen naar zwemles brengen en het zwembad geen dwangsom verschuldigd is.”

Raadslid Jeroen van der Laan vult aan dat er hierdoor een precedent lijkt te zijn ontstaan door deze uitspraak. “De afgelopen weken hebben diverse gemeenten waaronder Groningen  en Barendrecht  gecommuniceerd dat zij niet handhavend zullen optreden en hebben zij de betreffende zwemscholen op de hoogte hebben gebracht van dit feit.” Van der Laan geeft aan daarom deze vragen te hebben gesteld. “Wij hebben gevraagd of dit punt in de het regio-overleg tussen alle burgemeesters kan worden besproken. Het liefst zien wij een regionale beslissing. Wij gaan er vanuit dat de jurisprudentie wordt gewogen en wij hopen dat de beslissing zal zijn dat alle ouders weer hun eigen kinderen naar zwemles mogen brengen. Dit is belangrijk omdat er nu ouders zijn die hun kinderen om deze reden niet meer naar zwemles laten gaan.”

Labels: ,