Vergaderingen

Fractievergaderingen

De fractie vergadert regelmatig, zo'n 1 á 2 keer per maand.
Op de agenda staan verschillende onderwerpen:
a. onderwerpen die binnenkort op de agenda van de gemeenteraad staan;
b. onderwerpen waarover de fractie een eigen standpunt wil ontwikkelen zonder dat dit onderwerp (binnenkort) op de agenda van de gemeenteraad staat;
c. onderwerpen die over onze contacten met burgers gaan: werkbezoeken, persberichten, website, enz.
De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur, staan onder leiding van Leo Platschorre en worden gehouden in de fractiekamer in het gemeentehuis.
U kunt tijdens onze fractievergaderingen uw mening kwijt. U hoeft daarvoor geen lid van SGP of ChristenUnie te zijn. Neemt u vooraf even contact op met de secretaris van de fractie Bart van Ginkel, email: bartraad @ kpnmail.nl  (Verwijder de spaties rondom de @)

Commissievergaderingen

Elke maand zijn er 3 verschillende commissievergaderingen. Het is de bedoeling dat raadsleden met elkaar discussiëren over voorstellen van het college waarover binnenkort een besluit genomen moet worden. Het debat van zo'n bijeenkomst kan een fractie gebruiken om zijn standpunt nog eens te overwegen. Burgers en belanghebbenden kunnen tijdens zo´n vergadering het woord voeren (inspreken).

  • Meldt u ten minste 2 dagen voor de vergadering bij de griffier over welk€ onderwerp(en) op de agenda u iets wilt zeggen, 078-7702687, email griffier@h-i-ambacht.nl
  • Geef ook uw naam en telefoonnummer door.
  • Tijdens de vergadering krijgt u het woord van de voorzitter op volgorde van aanmelding.
  • U krijgt 5 minuten spreektijd.
  • Tenslotte doet de voorzitter of een lid van de raad / commissie een voorstel voor de behandeling van uw inbreng.

Raadsvergaderingen

Eens in de maand vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. De agenda's van die vergaderingen worden vooraf op de website van de gemeente www.h-i-ambacht.nl  en in het Weekblad De Brug geplaatst. U en jij bent van harte welkom om zo'n vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen.

Drechtraad

De Drechtraad is een vergadering waar besluiten genomen worden over zaken die de Drechtstedengemeenten aangaan en waarvoor zij afgesproken hebben om dat gezamenlijk te doen. Die Drechtstedengemeenten zijn Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. In de Drechtraad zitten raadsleden van de zes gemeenteraden. Daar worden voorstellen van het Drechtstedenbestuur behandeld over onderwerpen die de hele regio aangaan. De onderwerpen voor een vergadering van de Drechtraad (10x per jaar) worden vaak vooraf eerst in de gemeenteraden besproken.