Onderhoudsniveau stopplaats A16 ondermaats

Persbericht_Stopplaats A16_6_12_2021.jpg
Jeroen van der Laan SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_14.jpg
Door J. van der Laan, E. van Hartingsveldt op 6 december 2021 om 20:41

Onderhoudsniveau stopplaats A16 ondermaats

De gemeente Ambacht heeft goede uitvalsmogelijkheden via de A15 en de A16. Op beide snelwegen zijn genoeg stop- en rust plaatsen. De SGP-ChristenUnie maakt zich zorgen over het ondermaatse onderhoudsniveau bij de stopplaats langs de A16.

Het ANWB ledenblad De Kampioen onderzocht onlangs een groot aantal stopplaatsen in Nederland. Deze plaats langs de A16 kreeg een zware onvoldoende. Uit observaties van deze partij bleek dat de groenstroken in gebruik zijn als openbaar toilet (met alle bijbehorende stankoverlast), de voetpaden ronduit gevaarlijk zijn door het slechte straatwerk, er veel overhangend groen is waardoor paden niet beloopbaar zijn, het asfalt op sommige plaatsen in zeer matige conditie is en er is veel zwerfafval te vinden is. Het geheel maakt dus een verwaarloosde indruk.

Raadslid Erik van Hartingsveldt geeft aan dat zijn partij vragen heeft gesteld met als doel om deze locatie weer representatief te maken. “Het is de bedoeling dat de naam Hendrik-Ido-Ambacht een positiever imago achterlaat voor passanten dan nu het geval is. Dit onderhoudsniveau past niet bij wat we in Ambacht willen.” Raadslid Jeroen van der Laan geeft aan dat de gemeente deze week de vragen van zijn fractie heeft beantwoord. “Er is contact geweest met Rijkswaterstaat en de gemeente zal blijvend aandacht vragen voor dit onderwerp. Ook gaat Rijkswaterstaat vaker onderhoud uitvoeren en overleggen met de ondernemers. Wij zullen de voortgang hiervan in de gaten houden.”

Labels: ,