Regionale samenwerking

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een grote betrokkenheid van de inwoners en een sterke identiteit. En daar is de SGP-ChristenUnie heel zuinig op. Onze Ambachtse identiteit met betrokkenheid, rust en groen, de hoge kwaliteit van de voorzieningen en de buitenruimte en de toegankelijkheid van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie worden door onze inwoners zeer gewaardeerd. En dat willen we zo houden. Dat betekent dat we er op deze terreinen voor kiezen om dat echt lokaal te houden en uit te voeren. Wij willen een eigen krachtige ambtelijke organisatie in Hendrik-Ido-Ambacht houden. Een verdere overdracht van taken is niet aan de orde.

 De zelfstandigheid van Hendrik-Ido-Ambacht is voor de SGP-CU een groot goed. Onze eerste blik is dus altijd gericht op wat de gemeente zelf kan uitvoeren of doen. Kwaliteit, nabijheid en benaderbaarheid van bestuur zijn daarbij het uitgangspunt. Tegelijk zien wij schaalvoordelen van samenwerking in de Drechtsteden of Zuid-Holland-Zuid. De SGP-ChristenUnie wil dat in Hendrik-Ido-Ambacht alles lokaal besloten en uitgevoerd wordt waar lokale kennis en nabijheid van het bestuur een belangrijke rol in speelt. En waar we natuurlijk ook de lokale uitvoeringskracht voor hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan lokaal sportbeleid, het onderhoud van de buitenruimte of de huisvesting van scholen.  Voor andere zaken waar dit niet of minder aan de orde is, waar de lokale uitvoeringskracht ontbreekt en waar met schaalgrootte voordelen kunnen worden behaald voor onze inwoners werken we graag samen met onze buurgemeenten.  Regionale samenwerking heeft voor Hendrik-Ido-Ambacht drie voordelen. Het leidt tot een versterking van de ambtelijke organisatie. Op het gebied van de ambtelijke organisatie en de ICT zijn we sterker geworden door deze samenwerking en kunnen we een betere kwaliteit leveren. Ook de gezamenlijke sociale dienst heeft zijn vruchten afgeworpen zowel voor de cliënten in een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning als voor de gemeente in financiële en organisatorische zin. Een tweede voordeel van samenwerking in de regio is versterking van onze lobbykracht. De SGP-ChristenUnie is ervan overtuigd dat economische ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit alleen bereikt kunnen worden door een krachtige regionale aanpak en lobby. Een derde voordeel van samenwerken is meer efficiency: de afgelopen jaren hebben aantoonbaar laten zien dat wij met minder medewerkers en minder geld een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben kunnen leveren. De SGP-ChristenUnie wil dus graag de voordelen van regionale samenwerking combineren met de kracht van ons lokaal bestuur en de lokale organisatie. In het belang van onze inwoners voor een sterk en toekomstbestendig Hendrik-Ido-Ambacht.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

  • Een krachtige regionale samenwerking op het gebied van economische ontwikkeling, bereikbaarheid, mobiliteit en sociale zaken.
  • Een krachtige lokaal bestuur en een lokale organisatie die nabij zijn, lokale kennis hebben en werken aan het behoud en de versterking van onze lokale identiteit

Regionale samenwerking, Speerpunten

  • Verbetering bereikbaarheid via A15, A16, N3
  • Verbetering vervoer over water
  • Goede voorzieningen voor jeugd, WMO en Participatiewet
  • Meer nieuwe bedrijven door innovatie en vestigingsklimaat voor meer arbeidsplaatsen.
  • Ambacht blijft een zelfstandige gemeente met een krachtig lokaal bestuur en een krachtige lokale ambtelijke organisatie.
  • We hanteren een krachtige regionale samenwerking met behoud van onze zelfstandigheid.