Jongeren in Ambacht

Zorgen voor je naaste is een belangrijke waarde vanuit de Bijbel. En vooral voor de kwetsbare naaste. De Heere Jezus zegt zelfs dat wij onze naasten lief zouden moeten hebben als onszelf. Eigenlijk betekent het dat niets ons te veel zou moeten zijn in het helpen en zorgen voor onze naaste. Dat geldt dus ook en misschien wel vooral voor jongeren. Zij vormen een kwetsbare generatie die de toekomst van onze samenleving zullen gaan vormgeven. Op ons allemaal rust de verantwoordelijkheid om hen een fysiek en psychisch gezond leefklimaat te bieden. Om hen de kans te geven zich te ontplooien en tot op zekere hoogte onbezorgd op te laten groeien. Ook voor de opgroeiende jeugd moet onze gemeente een fijne plek zijn om te wonen. Ook voor hen is er ruimte om zichzelf te zijn.. In een tijd die met social media socialer dan ooit lijkt te zijn, nemen het individualisme en de eenzaamheid verontrustende vormen aan. De SGP-ChristenUnie is van mening dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor onze jongeren ligt in de gezinnen. Het is een grote verantwoording van vaders en moeders om hun kinderen in materieel maar juist ook in immaterieel opzicht het beste te geven en te leren. Voordoen, en soms ook nee zeggen in een tijd waarin structuren en tradities niet hoog gewaardeerd zijn. Netwerken van klasgenoten, scholen en verenigingen spelen daarnaast ook een belangrijke rol in het opgroeien en de vorming van onze jongeren. De gemeente is er om faciliteiten aan te bieden voor jongeren om zich te ontspannen en zichzelf te kunnen zijn. Ook vindt de SGP-ChristenUnie dat de gemeente er is om (preventief) zorg en ondersteuning te bieden aan jongeren bij wie het leven (even) uit de rails loopt. Dit samenhangende aanbod van preventie en zorg willen wij zo dichtbij mogelijk aanbieden.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende speerpunten:

 • Goede schoolgebouwen voor de kinderen. Dat betekent gebouwen met een gezond, prettig en inspirerend schoolklimaat. Waar kinderen spelen, leren en ontmoeten fijn kunnen combineren.
 • Voor jonge kinderen overal goede speelgelegenheid dichtbij. Het nieuwe jeugdspeelpark is daarnaast een belangrijke voorziening voor de hele gemeente.
 • Ruimte voor de opgroeiende jeugd waar ze zichzelf kunnen zijn. Dit kan binnen verenigingen of kerken zijn, maar ook in het Baxhuis of op de trapveldjes of sportvoorzieningen.
 • Goede zorg en ondersteuning voor jeugd en hun ouders die dat nodig hebben, middels een hoogwaardig jeugdteam dat goed bereikbaar is.
 • Goede samenwerking binnen de regio om de jeugdhulp hoogwaardig en betaalbaar te houden.
 • Ouders die dat willen moeten actief gewezen worden op het persoonsgebonden budget om zelf zorg in te kunnen kopen.
 • Identiteitsgebonden zorg moet voor iedereen beschikbaar blijven. Dat is niet alleen een recht maar ook een belangrijke randvoorwaarde in de aanpak of behandeling van een zorgvraag.
 • Gezinnen hebben zo veel mogelijk met één plan en één coördinator voor alle zorg te maken als zij dat nodig hebben.
 • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
 • Effectief antiverslavingsbeleid. Want een jongere hoeft niet verslaafd te zijn aan bijvoorbeeld alcohol of drugs in Ambacht.
 • Als jongeren 18 jaar worden, wordt hun zorg of ondersteuning gecontinueerd.
 • Passende hulp en aanpak van en bij kindermishandeling. Ieder kind heeft recht op een veilig thuis.

Jongeren in Ambacht, Speerpunten

 • Goede schoolgebouwen, daar leer je van!
 • Spelen kan altijd dichtbij in Ambacht.
 • Het jeugdspeelpark is dé plek om te spelen en natuureducatie te stimuleren.
 • Voldoende plek voor iedere jongere om jongere te zijn.
 • Hangen OK, hinderlijk hangen NEE!
 • Een hoogwaardig jeugdteam is er voor iedereen die dat nodig heeft.
 • U kunt kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (PGB).
 • Jeugdhulp moet bij u passen.
 • Kindermishandeling, weg ermee!