Wel duurzaamheid geen windmolens

SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_27.jpg
SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_27.jpg
Door B. van Ginkel op 28 februari 2022 om 10:06

Wel duurzaamheid geen windmolens

Bart van Ginkel gemeenteraadslid namens de SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat we de aarde op een nette manier doorgeven aan de volgende generatie. Rentmeesterschap noemt hij dan ook als een opdracht van God.

Duurzaam leven raakt eigenlijk alles wat de mens doet. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met de ruimte om ons heen. Bart: “we moeten ons bewust zijn van de keuzes die we maken.” Bij duurzaam leven hoort ook goed omgaan met afval.  “Ik zet mij in voor duurzame afvalinzameling. Dat begint met minder afval maken. We moeten ons bewust zijn van ons koopgedrag.” Wat Bart betreft worden mensen die bewust met hun afval omgaan beloond met een lagere afvalstoffenheffing. “Wie dat niet wil, betaalt meer. Wel willen we nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid voor gezinnen. De ondergrondse afvalinzameling bevalt goed. Dat willen we graag zo houden dus naast de papiercontainer willen we  niet nog meer afvalcontainers in de tuinen.”

Geen windmolens

Duurzame energie is het uitgangspunt van Van Ginkel. “We denken bij duurzame energie aan zon op bijvoorbeeld daken van grote bedrijven en de beschikbare warmte van de industrie. Windmolens vinden we echt niet passen in onze volgebouwde omgeving.” Bart (58 jaar) maakt zo’n 12 jaar deel uit van de SGP-ChristenUnie fractie. De gemeenteraadsverkiezingen zijn 14-16 maart 2022 en Bart is kandidaat 3 op de SGP-ChristenUnie-lijst.

Labels: ,