Iedere school een nieuw gebouw!

SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_9.jpg
SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_9.jpg
Door P. Boudewijn op 21 februari 2022 om 14:56

Iedere school een nieuw gebouw!

Peter Boudewijn, gemeenteraadslid namens de SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat ieder kind onderwijs ontvangt in een modern en fris schoolgebouw. Daarom wil hij dat er vier nieuwe scholen worden gebouwd in de komende periode.

Goed onderwijs               
“Goed onderwijs voor onze Ambachtse kinderen moet plaatsvinden in goede schoolgebouwen. Het bieden van een goede onderwijshuisvesting is een belangrijke kerntaak van de gemeente. Daarom heeft de SGP-CU  zich ingespannen om de nieuwbouw van een aantal scholen mogelijk te maken. Nadat wethouder André Flach samen met de vier schoolbesturen een gezamenlijk huisvestingsplan had opgesteld voor de scholen hebben wij er als SGP-ChristenUnie op aangedrongen om vaart te maken met de nieuwbouwplannen.” aldus Boudewijn. Hij noemt daarbij ook concrete doelen: “De komende vier jaar worden er wat ons betreft vier nieuwe scholen gebouwd: de Klimboom als nieuwe school in Volgerlanden-Oost, nieuwbouw voor SOL Admiraal aan de admiraal de Ruijterlaan, De Meander aan de Witte de Withstraat en de Stadhouder Willem III school aan de Sandelingenstraat. In de periode daarna volgt dan nog de school aan de Bekestein en dan zitten alle Ambachtse kinderen in een nieuw duurzaam schoolgebouw. Dat is het doel.” Met de huidige bouwprijzen is het voor Boudewijn duidelijk dat dit veel geld gaat kosten. Maar Peter wil zich inzetten om dit financieel mogelijk te maken. “Wij zijn van mening dat nieuwe scholen in de bestaande wijken het beste kleinschalig en overzichtelijk kunnen worden gebouwd. Deze duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat en goede ventilatie zijn daarbij niet alleen goed voor het milieu, maar zijn ook een voorbeeld voor de generatie die les krijgt in die gebouwen. Kortom wij vinden het zo belangrijk dat we er echt geld voor willen uittrekken. En trouwens uit onderzoek is ook gebleken dat nieuwbouw uiteindelijk op de lange termijn goedkoper is dan het opknappen van de bestaande scholen.” Wat Boudewijn als laatste voordeel noemt van de nieuwbouw, is dat op eigenlijk alle plekken door de nieuwbouw ook ruimte ontstaat om kleinschalig wat woningen bij te bouwen. “En dat dat hard nodig is, hoef ik denk ik niemand uit te leggen.”

Peter (58 jaar) is inmiddels 16 jaar actief in de lokale- en regionale politiek. Hij vindt het belangrijk om zich in te zetten voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Vanuit zijn ervaring in de zorg als directeur van een grote landelijke zorgorganisatie RST Zorgverleners richt hij zich vooral op de zorg voor ouderen en jongeren. Velen van hen kunnen prima voor zich zelf zorgen, maar juist degenen die een steuntje in de rug nodig hebben vragen aandacht vanuit de gemeente. Peter is kandidaat nummer 4 op de lijst van de SGP-christenUnie. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 14, 15 en 16 maart.