ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht

ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht op 23-10-2003, ontstaan door fusie van de kiesverenigingen van het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond, in H-I-Ambacht opgericht 7 januari 1977) en de RPF (Reformatorisch Politieke Federatie). Sinds 1994 zijn deze partijen met eigen mensen vertegenwoordigd in een gezamenlijke fractie met de SGP.

In het najaar van 2015 is de partijstructuur gewijzigd. De (zelfstandige) kiesvereniging is per 2016-01-05 omgezet naar een afdeling van de landelijke partij.

Onze Afdeling telt op dit moment ongeveer 90 leden.

We zouden graag zien, dat meer betrokken christenen ons op een of andere manier zouden willen ondersteunen.

Dat kan door te stemmen, te helpen bij acties, of wat het meest effectief is: vriend of lid te worden van de partij. Met dat laatste helpt u dubbel! Doe mee En last but not least: ondersteun door uw gebed.

Verder kunt u uw ideeën insturen voor vermelding in het verkiezingsprogramma voor komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bestuur ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht

Het bestuur van ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht bestaat op dit moment uit:

Voorzitter

Jan Dorst
tel 06 1651 4965

Secretaris

Jan Leijenhorst
tel (078) 681 7008
e-mail: christenunie.hia@xs4all.nl

Penningmeester

Bart van Ginkel
tel (078) 681 7273
IBAN: NL 80 INGB 0009 1003 81  BIC: INGBNL2A
tnv: ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht

Leden

mw. Martine Kamphuis

Timo den Hartog

Inschrijving Kamer van Koophandel:

ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht
24354617 Rotterdam

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland

Bereikbaar op maandag en woensdag
per email:
tel.: 070 - 441 7051
Postadres:
Provinciehuis
kamer C1.35
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag

Partijbureau

Het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB AMERSFOORT

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Verkiezingsprogrammacommissie - vpc@christenunie.nl
Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Adviseurs lokale afdelingen - advies@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie ledenmagazine - magazine@christenunie.nl
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@christenunie.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort