Financiën

  • Voorzichtig begroten;
  • Reserves zo min mogelijk gebruiken;
  • Belastingen laag houden;
  • Lasten eerlijk verdelen;
  • Scherp risicobeleid.