Regionale samenwerking

  • Handhaving van het eigen karakter en de identiteit van de zes deelnemende gemeenten in de regio Drechtsteden.
  • Continuering van de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten.
  • Consolidatie van het ingezette beleid. Er dient ruimte te zijn voor nieuwe ontwikkelingen, maar men zal vanuit Drechtsteden terughoudend moeten zijn met nieuwe grote projecten.
  • Heldere communicatie over de vruchten van de regionale samenwerking door de afzonderlijke gemeenten.
  • Optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers door de Drechtstedelijke organisaties als de Sociale Dienst Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden.