Sociaal beleid

  • Focus op toeleiding naar regulier werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
  • Het stimuleren van het gebruik van regelingen, die de lastendruk voor minima kunnen verminderen.
  • Het stimuleren van vrijwilligerswerk om sociaal isolement te voorkomen en integratie in de maatschappij te bevorderen.
  • Een blijvende prioriteit voor de voorkoming van fraude en fraudebestrijding (SDD).
  • Een pleidooi voor een (blijvend) soepel optreden richting bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar (SDD).
  • Een proactieve houding richting de regionale sociale dienst (SDD), waarbij de belangen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de andere deelnemende gemeenten op een zo goed mogelijke wijze worden gewaarborgd.