Accomodaties

  • Een helder en compleet accommodatiebeleid, waarin ingezet wordt op multifunctioneel gebruik, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de voorzieningen voor alle inwoners. Het  beheer van de accommodaties kan uitbesteed worden.
  • Verplaatsing van het Jeugdspeelpark naar het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht, in combinatie met uitbreiding in oppervlakte en activiteiten.
  • Vernieuwing en uitbreiding (binnenbad) van zwembad De Louwert. Bij voorkeur samen met de gemeente Zwijndrecht, maar dat alleen onder acceptabele (financiële) condities.
  • Cascade (cultureel centrum en sporthallen) dat primair beschikbaar en betaalbaar is voor de vele Ambachtse verenigingen die gebruik willen maken van deze accommodaties.
  • Concentratie van alle buitensporten op het uniek centraal gelegen sportpark Schildman.
  • Het bevorderen van sluiting van alle accommodaties voor sport en recreatie op zondag.