Mobiliteit en bereikbaarheid

  • Een verdere verbetering van de aansluiting van de gemeente op de A16.
  • Verbetering van de aansluiting op de A15 door het rechtstreeks aansluiten van de Antoniuslaan op het Noordeinde en de aanpak van de aansluiting van het Noordeinde op het brugtracé.
  • Snelle verplaatsing van de waterbushalte naar een goed bereikbare, aantrekkelijke en sociaal veilige plaats langs de Noordoever. De nieuwe halte moet voorzien worden van voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s.
  • Verdere uitvoering van het programma ‘Duurzaam veilig’: doorgaande verkeersroutes zoveel mogelijk buiten de woonwijken, veilige schoolroutes, uitbreiding van het aantal 30 km-zones, verkeersremmende en snelheidsbeperkende maatregelen waar nodig en mogelijk.
  • Veilige kruisingen en aanleg van nieuwe fietsveilige rotondes op gevaarlijke kruispunten, zoals de kruising Weteringsingel-Reeweg en de kruising Weteringsingel-Hoge Kade.
  • Verbetering van het openbaar vervoernetwerk door het maken van goede overstapmogelijkheden.
  • Aanpak van parkeeroverlast in wijken en buurten, in overleg met en inschakeling van bewoners.
  • Openbaar toegankelijke fiets- en voetpaden langs de oevers van het Waaltje en de Noord.
  • Realisatie van een bewaakt vrachtwagenparkeerterrein, bij voorkeur in privaat beheer.