De Volgerlanden

  • Een aantrekkelijke, groene en ruim opgezette woonwijk.
  • Voldoende, goed bereikbare en ruim opgezette voorzieningen voor het basisonderwijs waarin de verschillende scholen duidelijk hun eigen plek hebben.
  • Het bevorderen van de veiligheid in de wijk tijdens het bouwen, met name ook rond de scholen.
  • Focus op het onderhoud van de wijk, nu een groot deel van de wijk gerealiseerd is, om de gewenste woon- en leefkwaliteit te blijven garanderen.
  • Een juiste mix tussen woningen voor de hogere inkomensgroepen en betaalbare woningen in de sociale sector.
  • Het bouwen van voldoende woningen voor starters.
  • Het bouwen van levensloopbestendige woningen voor senioren: betaalbaar en geschikt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
  • De aanleg van gevarieerde (nette/ruige) speelvoorzieningen voor de jeugd.