Speerpunten

Ons uitgangspunt

De SGP-ChristenUnie heeft de Bijbel als uitgangspunt. Op basis van Bijbelse waarden en normen maken wij keuzes in het besturen van onze gemeente.

  1. Het dorpse karakter van Hendrik-Ido-Ambacht bewaren: ruimte, rust (ook op zondag), veiligheid, groen en sociale samenhang.
  2. Het bewaren van onze zelfstandigheid: geen herindeling, wel goede samenwerking binnen de regio.
  3. Het bouwen en bewaren van veilige en groene woonwijken, met betaalbare woningen en voorzieningen voor oud en jong, waaronder een nieuw Jeugdspeelpark.
  4. Het bouwen van nieuwe, bereikbare en veilig ingepaste scholen, goed gespreid over de gemeente.
  5. Het bewaren van keuzevrijheid in de zorg: iedere zorgvrager mag kiezen voor een zorgverlener die aansluit bij de eigen levensovertuiging.
  6. Het bouwen van veilige wegen en verbetering van de bereikbaarheid vanaf de snelwegen.
  7. Duurzaam bewaren van natuur en milieu door stimuleren van milieuvriendelijk gedrag.
  8. Verder bouwen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.
  9. Het bouwen aan een toekomstbestendig zwembad De Louwert, zo mogelijk samen met Zwijndrecht.
  10. De balans bewaren tussen goede voorzieningen en acceptabele lastendruk voor de burgers door gezond financieel beleid