Onderwijsvrijheid wordt groter door ruimer leerling vervoer

Foto SGP-ChristenUnie Leerlingvervoer.jpegzaterdag 10 oktober 2020 10:01

Tijdens de Raadsvergadering van 5 oktober is afgesproken om het leerlingvervoer goedkoper te maken, door het laten vervallen van de eigen bijdrage. Dit kost de gemeente meer geld. Onder voorwaarden is het mogelijk om een bassischool in de regio te bezoeken. Raadslid van de SGP-ChristenUnie Jeroen van der Laan stelde dat dit onderwijsvrijheid verruimd, het de keuzevrijheid van ouders vergroot en het een ruimhartige regeling is.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent een breed aanbod van basisscholen. Er zijn verschillende scholen met of zonder geloofsovertuiging. Ook kan er keus worden gemaakt uit verschillende onderwijsconcepten. Ouders of verzorgers die hun kind naar een school in een andere gemeente wil sturen, mogen die altijd doen. In deze nieuwe regeling wordt het leerlingvervoer voor deze groep goedkoper gemaakt. Omdat de financiële drempel lager wordt, is het makkelijker om deze keus te maken. Raadslid Van der Laan gaf bij de bespreking aan dat het onderwijs zo toegankelijk mogelijk moet zijn. “Het liefst zo dichtbij als kan. Maar ook met een minimale afstand tussen de opvattingen van het gezin en die van de school. Het onderwijssucces zal dan ook stijgen. Daarnaast kiezen ook ouders voor het in hun ogen meeste passende pedagogische concept. Dit past in de lijn van artikel 23 van de Grondwet. Vanaf nu is er geen financiële drempel meer voor een vrije schoolkeuze.”

Evangelische school

Volgens raadslid Martine Kamphuis past de nieuwe werkwijze leerlingvervoer bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van het kind aan de meest passende school, ook al is dat een paar kilometer verderop. “Zo kunnen ouders die hun kinderen naar een Evangelische school willen sturen, dit nu makkelijker doen. Dit vinden wij een goed signaal omdat de school dan nauw aansluit op hun visie. Deze regeling is ruimhartig en sociaal, maar geeft ook de vrijheid aan ouders. Dit is vooral ook goed nieuws  voor de minima, omdat passend onderwijs nu niet wordt belemmerd door te weinig geld. ” Tijdens de Raadsvergadering werd ook een voorstel door een politieke partij gedaan om ouders te blijven laten betalen voor deze eigen keus. Dit voorstel kon niet rekenen op voldoende steun.

« Terug