Motie Regenboogvlag van D66

raadszaal-2019.pngdinsdag 15 januari 2019 18:36

Afgelopen raadsvergadering hebben wij als volgt gereageerd op de Motie Regenboogvlag van D66:
In de eerste mail waarin mevrouw Gommans de motie van D66 aankondigt staat de
volgende zin: Hendrik-Ido-Ambacht staat bekend om haar tolerantie en respect voor
medeburgers. Hier kunnen wij van harte mee instemmen.
Ook de burgemeester refereert aan dit aspect in zijn nieuwjaarstoespraak:
Kortom, we verkeren in verschillende omstandigheden en verschillende levensfasen.
Sommigen met weinig zorg, anderen met spanning en verdriet. Zo vormen we met
elkaar de samenleving. Onze dorpssamenleving. Laten we ook een beetje naar elkaar
omkijken, op elkaar letten. Samen voor elkaar zorgen, gezamenlijk beleven van lief en
leed.
In de inleiding van het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie staat de
volgende passage:
De SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht bedrijft politiek met de Bijbel als vaste basis.
Het christelijk geloof is waarde(n)vol en een moreel fundament voor mensen. Van
daaruit ziet de SGP-ChristenUnie de overheid als een instelling van God, die zich inzet
voor belangen van alle burgers. Het centrale thema van het christelijk geloof is liefde.
Liefde voor God en onze medemens! Liefde voor God uit zich onder andere in liefde voor
Zijn naam en Zijn dag. Daarnaast betekent liefde voor onze medemens dat we iedereen
behandelen zoals je graag zelf behandeld zou willen worden. Voor ons houdt dit in
respect, geduld, vriendelijkheid, gastvrijheid en eerlijkheid. De SGP-ChristenUnie zet zich
hier met Gods hulp (vaak met vallen en opstaan) voor in. Daar mag u ons ook in ons
politieke werk op aanspreken.
Hiermee willen wij zeggen hoe wij de samenleving van Hendrik-Ido-Ambacht
zien en ervaren.
Wij zijn van mening dat daar geen wapperende regenboogvlag bij hoort.
Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht behandelt alle inwoners met respect zonder
onderscheid te maken. Iedereen mag deelnemen aan de samenleving. Geaardheid mag
daarbij geen issue zijn.
Doelgroepenbeleid werkt eerder als een vergrootglas en heeft een negatief effect. Ook
wordt met het hijsen van de regenboogvlag geen recht gedaan aan alle andere mensen
die gediscrimineerd worden. De regenboogvlag zal in onze ogen eerder verdeeldheid en
polarisatie oproepen. Zeker ook gezien het feit dat in de bijbel aan de regenboog een
heel andere betekenis gegeven wordt namelijk het teken van Gods liefde en geduld met
mensen.
Voor de motie noch voor de actie waartoe wordt opgeroepen is voor
Hendrik-Ido-Ambacht geen aanleiding en dus niet nodig.

« Terug