Prioriteit voor parkeren bij scholen

Parkeren bij scholen-Jeroen-Martine.jpgzaterdag 12 januari 2019 19:16

De SGP-ChristenUnie fractie heeft vragen gesteld over de parkeergelegenheid bij scholen. Met deze vragen willen ze onderstrepen dat voldoende parkeerplaatsen en een goede verkeersafwikkeling belangrijk zijn voor ouders/verzorgers en de buurt.

Er zijn vergevorderde plannen om twee reformatorische scholen samen te voegen en te huisvesten op de plaats van het voormalige Jeugdspeelpark in de wijk Kruiswiel. In deze plannen staan nu dertig parkeerplaatsen en is er ingezet op een forse fietsenstalling. De SGP-ChristenUnie fractie wil graag weten of dit voldoende is. “Het betreft hier namelijk een nieuwe situatie” zo vertelt raadslid Jeroen van der Laan. “Zo krijgen twee scholen een nieuwe plaats binnen onze gemeente en wordt peuterspeelzaal De Kleine Prinses geïntegreerd binnen dit pand. Deze variabelen zijn nieuw en het voornamelijk inzetten op het gebruik van de fiets ondersteunen wij, maar vinden wij ook een risico.” Daarnaast stelde dit raadslid voor om een Kiss & Ride zone in te stellen bij een gedeelte van deze parkeerplaatsen en de andere parkeerplaatsen gelijk te labelen als blauwe zone, tijdens werkdagen en schooluren. Van der Laan: “Op deze manier kunnen wijkbewoners die normaal hun bedrijfswagen voor de deur moeten parkeren die nu hier kwijt, zodat de parkeerdruk in de wijk naar beneden gaat.” Ook stelden ze vragen over een aangrenzend braakliggend perceel, over het niet gelijktijdig laten starten van de scholen en het oproepen van de scholen om te starten met doorlopende schooltijden om zo het aantal verkeersbewegingen met de helft te laten afnemen.

Scholen Jan Wissenslaan   
Naast vragen over het nieuwe schoolgebouw stelde de SGP-ChristenUnie ook vragen bij het parkeren op twee bestaande locaties: namelijk over het scholencluster in De Volgerlanden en over de situatie aan de Jan Wissenslaan. Raadslid Martine Kamphuis is blij met de uitgevoerde interventies bij de eerst genoemde locatie. “Deze hebben succes, maar nog steeds is er sprake van forse verkeerstromen en een behoorlijke parkeerdruk. Daarom hebben wij gevraagd of het college de vier scholen kan oproepen om de aanvangstijden iets te laten verspringen. Op deze wijze zal de druk afnemen.” Aan de Jan Wissenslaan is redelijk recent Kindcentrum De Tweestroom geopend. Daarnaast is SOL Villa Ambacht bezig met de bouw van een nieuwe school. De SGP-ChristenUnie vroeg om deze redenen om een kleine onderzoek welke interventies mogelijk zijn. Kamphuis: “Het moet daar echt veiliger worden en het aantal parkeerplaatsen is te weinig. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen om het parkeren maar aan één zijde van deze straat toe te staan, maar dan moeten er wel parkeerplaatsen bijkomen. Ook voor de omwonenden daar is actie echt nodig.”

« Terug