Zorgen om de zondag?

Zwembad in Vogelvlucht.jpg

Nieuwbouw zwembad De Louwert, foto https://www.vaessenbv.nl/referenties/nieuwbouw-sc-zwembad-hendrik-ido-ambacht-2018

zaterdag 10 november 2018 12:31

Deze week stond de begroting op de agenda. Bij de behandeling van de begroting blikt iedere fractie terug en vooruit. Het meest opvallend was de discussie over de zondag.

Ten eerste ging het over de zondagssluiting van het nieuwe zwembad in het winterseizoen. Vooral de PvdA en D’66 vonden het ‘niet meer van deze tijd’ en ‘zonde van de vele miljoenen’. Toen de gemeente moest kiezen voor een exploitant is afgesproken dat de openingstijden gelijk zullen blijven. Dit betekent dus: in de winter op de zondag dicht. Wij, van de SGP-ChristenUnie, hebben met het CDA en GemeenteBelangen afgesproken dat er geen verruiming komt van openingstijden op zondag.

Daarnaast is er gesproken over de nieuwe winkeltijdenverordening. Daarin staat dat de winkels op zondag dicht zijn. D’66, VVD en AUB stelden voor om de winkels ook op oudejaarsdag te openen, ook als dit op een zondag is. Dit voorstel -een amendement- heeft het niet gehaald.

Daarnaast stelde de VVD voor om de fitnesscentra meer mogelijkheden te geven om omzet te draaien op zondag. Dit voorstel haalde het ook niet.

Deze drie voorbeelden laten zien dat de rust op zondag geen automatisch gegeven is. Wij zullen er ons voor blijven inzetten dat zondag een andere status verdient dat de andere dagen van de week omdat wij geloven dat dit een gave en gebod van God is. In de bijdrage van onze fractie hebben dan ook aangegeven dat de zondag voor veel inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht een bijzondere dag. “Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van groot belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij een collectief rustmoment in de week.”

« Terug